Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Ενισχύσεις - Ειδικά Τεχνικά Έργα
 

Ενισχύσεις - Ειδικά τεχνικά έργα

EANDAS | LABORATORY OF EARTHQUAKE RESISTANCE EVALUATION | ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία ειδικών τεχνικών έργων και εξειδικευμένων δομικών επισκευών. Έχοντας πολύχρονη εμπειρία σε έργα τέτοιων αντικειμένων και χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά και τα πιο σύγχρονα όργανα, επιτυγχάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους πελάτες μας.
 

Ειδικότερα ασχολούμαστε με:
 Ενισχύσεις-Αποκαταστάσεις Φ.Ο. Υφιστάμενων Κατασκευών
 Γεωτεχνικά Έργα
 Ειδικές Θεμελιώσεις
 Πάσσαλοι
 Αντιστηρίξεις
 Βελτιώσεις Υπεδάφους Θεμελίωσης
 Αδιατάρακτη Κοπή Σκυροδέματος

 

 

 

 

 

Τρόποι ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών:

 

Gunite

Tο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite ή shotcrete ή sprayed concrete) είναι σκυρόδεμα υψηλής αντοχής που εφαρμόζεται με εκτόξευση με υψηλή πίεση. Περιέχει συνήθως αυξημένη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (σε σχέση με τα έγχυτα σκυροδέματα) και αδρανή υλικά μικρής κοκκομετρικής διαβάθμισης. Αρχικά διαστρώνεται πάνω σε μία επιφάνεια, μετά από εκτόξευση από ακροφύσιο, ώστε να σχηματίσει στρώση σκυροδέματος-μανδύα πάνω στην εν λόγω επιφάνεια. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, στη συνέχεια, επιστρώνεται και επιπεδοποιείται μετά την εκτόξευση ώστε να δώσει μία επίπεδη τελική επιφάνεια όπου αυτό απαιτείται. Ο τρόπος εκτόξευσης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση κυρίως σοβαρών βλαβών όλων των φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου όπως σε υποστυλώματα, δοκούς, πλάκες, θεμέλια, τοιχία, φέρουσες τοιχοποιίες, λιθοδομές, κ.λ.π. 

Υπάρχουν 2 μέθοδοι παρασκευής εκτοξευόμενου σκυροδέματος, η ξηρή και η υγρή μέθοδος. Και στις δύο μεθόδους το μίγμα μεταφέρεται με ελαστικούς σωλήνες στο σημείο επέμβασης με τη βοήθεια του αεροσυμπιεστή.

Ξηρή μέθοδος: το μίγμα παρασκευάζεται επί τόπου στο εργοτάξιο. Γίνεται ανάμιξη των ξηρών συστατικών του σκυροδέματος (τσιμέντο, αδρανή) και διοχέτευση στην μηχανή εκτόξευσης. Η προσθήκη του νερού πραγματοποιείται πριν την έξοδο του μίγματος από το ακροφύσιο.
Υγρή μέθοδος: το μίγμα έρχεται έτοιμο στο εργοτάξιο από μονάδα παραγωγής σκυροδέματος περιέχοντας όλα τα συστατικά του (τσιμέντο, αδρανή, νερό), διοχετεύεται στην μηχανή υγρού gunite και εκτοξεύεται απ’ ευθείας. Πλεονεκτεί έναντι της ξηρής μεθόδου αφού η ποιότητα παραμένει σταθερή & υψηλή, ενώ οι απώλειες (ανακλώμενα) ελαχιστοποιούνται.

Πλεονεκτήματα:
// Εκτοξεύεται ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες ή σε επιφάνειες με μεγάλες κλίσεις
// Επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα με μικρότερα πάχη μανδύα σε σχέση με το έγχυτο σκυρόδεμα
// Επιτυγχάνεται καλύτερη συνεργασία και πρόσφυση με το υπάρχον-παλαιό σκυρόδεμα λόγω της εκτόξευσης με υψηλή πίεση
// Έχει υψηλές αντοχές λόγω του χαμηλού συντελεστή νερού/τσιμέντου
// Δεν απαιτείται ξυλότυπος

 

Τσιμεντενέσεις - Ρητινενέσεις

Οι Τσιμεντενέσεις είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση και ενίσχυση των φερουσών τοιχοποιιών και λιθοδομών.Αρχικά, πραγματοποιείται σφράγιση των αρμών της τοιχοποιίας και τοποθέτηση σωληνίσκων σε κάνναβο. Στη συνέχεια παρασκευάζεται το τσιμεντένεμα και γίνεται η εισπίεση, προκειμένου να γεμίσουν τα κενά που βρίσκονται στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.

Πλεονεκτήματα:
// Γρήγορη και ασφαλής επισκευή ρωγμών
// Αξιόπιστη ενίσχυση κατασκευών
// Πλήρη αποκατάσταση τοιχωμάτων υπογείων
// Εύκολη σταθεροποίηση εδαφών

Οι Ρητινενέσεις είναι μία τεχνική επισκευής, η οποία εφαρμόζεται για την αποκατάσταση των ρωγμών του οπλισμένου σκυροδέματος. Το είδος των εποξειδικών υλικών - ρητίνες ποικίλει όσον αφορά τις χρήσεις τους και τις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες. Αρχικά, γίνεται σφράγιση της ρωγμής και τοποθετούνται ακροφύσια ανά τακτά διαστήματα. Έπειτα, γίνεται εισπίεση της λεπτόρευστης εποξειδικής ρητίνης και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση του ρηγματωμένου σκυροδέματος.

Πλεονεκτήματα:
// Αξιόπιστη δομική επισκευή
// Μικρός χρόνος αποπεράτωσης (μέγιστος:48 ώρες)
// Παρουσιάζουν µικρή συστολή ξήρανσης και µικρό βαθµό ερπυσµού
// Πολύ μεγάλες δομικές αντοχές
// Δεν επηρεάζουν τις διαστάσεις των στοιχείων προς εφαρµογή

 

Ανθρακονήματα (FRP)

Τα Ανθρακονήματα είναι σύνθετα υλικά, τα οποία κατασκευάζονται από ίνες άνθρακα πολύ υψηλής αντοχής. Κύρια εφαρμογή τους είναι η ενίσχυση υποστυλωμάτων, πλακών και δοκών, καθώς αυξάνουν την καμπτική και διατμητική αντοχή των φέροντων στοιχείων.
Εμφανίζονται σε δύο μορφές, τα ανθρακοϋφάσματα και τα ανθρακοελάσματα. Και οι δύο μορφές υλικών επικολλούνται με εποξειδικές ρητίνες στην εξωτερική πλευρά του ενισχυόμενου στοιχείου. Τα ανθρακονήματα εφαρμόζονται για την ενίσχυση υποστυλωμάτων, πλακών, δοκών κλπ και επικολλώνται με την βοήθεια ειδικών εποξειδικών ρητινών σε μία, δύο ή περισσότερες στρώσεις.
Σε σχέση με τις παραδοσιακές επεμβάσεις ενίσχυσης, όπως είναι η επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων ή το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, τα ινοπλισμένα πολυμερή επιτυγχάνουν τα ίδια αποτελέσματα από πλευράς αντοχής, παρουσιάζοντας συγχρόνως σημαντικά πλεονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα:
// Μικρό βάρος
// Εύκολη τοποθέτηση και γρήγορη εφαρμογή
// Μεγάλη εφελκυστική αντοχή
// Αντέχουν στο χρόνο, την υγρασία, τη διάβρωση και τη κόπωση
// Μηδαμινή αλλοίωση της αρχιτεκτονικής της κατασκευής
// Δεν επηρεάζουν την στατική ακαμψία του φέροντος οργανισμού

 

Μεταλλικοί Κλωβοί - Μεταλλικοί Μανδύες

Η τεχνική του μεταλλικού κλωβού είναι η πλέον διαδεδομένη διαδικασία επιβολής της περίσφιγξης. Στις γωνίες του υποστυλώματος προσαρμόζονται τέσσερα μεταλλικά γωνιακά ελάσματα και οριζόντιες μεταλλικές λάμες, οι οποίες συγκολλούνται πάνω στα γωνιακά για την περίσφιγξής τους. Τα κενά μεταξύ των γωνιακών και του σκυροδέματος καλύπτονται με ένα μη συρρικνωμένο κονίαμα ή εποξειδική κόλλα.

Πλεονεκτήματα:
// Δυνατότητα μεταφοράς ενός τμήματος των κατακόρυφων φορτίων του υποστυλώματος
// Ταχύτητα εφαρμογής της τεχνικής
// Κατάλληλη προσωρινή λύση άμεσης ανάληψης κατακόρυφων φορτίων σε στοιχεία που υπέστησαν βλάβες και αδυνατούν πλέον να μεταφέρουν τα αξονικά τους φορτία

Η τεχνική του μεταλλικού μανδύα αποτελεί τον πλέον εύχρηστο τρόπο επιβολής της περίσφιγξης. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο η εφαρμογή αυτής της τεχνικής εξαπλώνεται ραγδαία. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τη συγκόλληση μεταλλικών πλακών (συνήθως δύο ελάσματα διατομής Π εκατέρωθεν του στύλου), γύρω από την υπάρχουσα κολώνα, με εποξειδική ρητίνη. Τα ελάσματα προσαρμόζονται σε οριζόντια διεύθυνση συμβάλλοντας έτσι στον εγκιβωτισμό του στοιχείου και στην αύξηση της διατμητικής του αντοχής.

Πλεονεκτήματα:
// Η αποτροπή αποφλοίωσης της επικάλυψης του σκυροδέµατος
// Η ανάπτυξη πλευρικής στήριξης στον διαµήκη οπλισµό
// Η αύξηση της αντοχής και της πλαστικότητας του σκυροδέµατος

 

Πάνελ 3Δ

Τα Πάνελ 3Δ είναι πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης και αποτελούν τη νέα κατασκευή σκελετού τοιχοποιίας. Τοποθετούνται σε συνδυασμό με δομικό πλέγμα μέσα και έξω από το σκελετό, ενώ η υπόλοιπη διαδικασία επένδυσης του σκελετού παραμένει η ίδια (σοβάδες, βαψίματα, πλακάκια κτλ.). Οι χρήσεις των 3Δ πάνελ είναι για τοιχοποιία σε σύμμεικτες κατασκευές με φέροντες οργανισμούς μεταλλικών στοιχείων, σε υπάρχοντες φέροντες οργανισμούς οπλισμένου σκυροδέματος, για τοιχοποιία κτιρίων με εκτόξευση σκυροδέματος, σε πέτρινες κατασκευές και μεταφερόμενες, καθώς και σε πολλές άλλες.

Χρήσεις Πάνελ 3Δ
// Για τοιχοποιία σε σύμμεικτες κατασκευές με φέροντες οργανισμούς (σκελετούς) μεταλλικών στοιχείων
// Σε υπάρχοντες φέροντες οργανισμούς (σκελετούς) οπλισμένου σκυροδέματος
// Για τοιχοποιία κτιρίων με εκτόξευση σκυροδέματος (υγρού ή ξηρού μίγματος gunite)
// Για τοιχοποιία κτιρίων
// Κτίρια με έγχυση σκυροδέματος σε μεταλλότυπους ή ξυλότυπους
// Πέτρινες κατασκευές με σκελετό μεταλλικό ή οπλισμένο σκυρόδεμα
// Μεταφερόμενες κατασκευές (αίθουσες- κατοικίες- εκκλησίες)

Πλεονεκτήματα:
// Χαμηλότερο κόστος κατασκευής κατά τουλάχιστον 30%
// Σύγχρονη τεχνολογία και βιομηχανοποίηση της εργοταξιακής κατασκευής
// Ταχύτητα κατασκευής
// Αρχιτεκτονική κατασκευή χωρίς περιορισμούς και χωρίς επιβάρυνση στο κόστος κατασκευής
// Πολλαπλά πεδία εφαρμογών
// Δυνατότητα κατασκευής και στις πλέον δύσβατες περιοχές